Påminnelse om regler for bruk av vaskekjeller

I hver blokk er det to vaskekjellere hvor beboere kan plassere egne vaskemaskiner og/eller tørketrommel. Det er viktig at maskinen merkes med navn og leilighetsnummer.
Det koster kr 50 per maskin per måned for bruk av strøm. Det er ditt ansvar å melde fra til styret om at du benytter deg av strøm fra felles vaskerom.

Les mer

Generalforsamling 2021

29. juni fikk vi omsider gjennomført årsmøtet. 12 andelseiere møtte opp fysisk og 5 hadde levert fullmakt eller forhåndsstemme på forhånd. Generalforsamlingen stemte over om styret skulle kunne bruke de gjenværende midlene fra asfalteringen rundt borettslaget, til å etablere lovpålagt ladeanlegg til EL-bil (estimert til kr 200 000). Avstemningen endte

Les mer

TIL ANDELSEIERNE

ASFALTARBEIDET STARTER: På litt kort varsel fikk vi oppstart på asfaltarbeidet onsdag 6.mai. Arbeidet fortsetter ved blokk 11 og 13 og garasjerekka nærmeste disse blokkene. Deretter starter arbeidet ved blokk 15 og neste garasjerekke. Vi har etter beste evne planlagt at alle skal får parkert på området, selv om noen

Les mer

INVITASJON TIL INFOMØTE VEDRØRENDE NYE VINDUER OG VERANDADØRER

Tid: Onsdag 13.desember 2017 kl.19.00 Sted: Strindbostua (Kjeller 13A) I forbindelse med at det på årets Generalforsamling er vedtatt å bytte vinduer og verandadører, inviterer styret alle andelseiere til et informasjonsmøte. Her vil styret legge fram en foreløpig framdriftsplan, og et kostnadsoverslag. Andelseiere som har spørsmål oppfordres til å komme

Les mer