INVITASJON TIL INFOMØTE VEDRØRENDE NYE VINDUER OG VERANDADØRER

Tid: Onsdag 13.desember 2017 kl.19.00 Sted: Strindbostua (Kjeller 13A) I forbindelse med at det på årets Generalforsamling er vedtatt å bytte vinduer og verandadører, inviterer styret alle andelseiere til et informasjonsmøte. Her vil styret legge fram en foreløpig framdriftsplan, og et kostnadsoverslag. Andelseiere som har spørsmål oppfordres til å komme

Les mer

Info november 2017

TIL ANDELSEIERNE Garasjene: Tiltakene som ble utført i garasjene i høst ble ansett som vellykket, men Din Vaktmester har fortsatt tilgang på alle garasjene for å kunne holde øye med fuktnivået som forårsaker muggdannelse i takene. Dette til orientering for alle som leier garasjer.

Les mer

VIKTIG INFORMASJON TIL ANDELSEIERE MED GARASJEPLASS

I uke 40 starter arbeidet i garasjene. Din Vaktmester vil sammen med Polygon utbedre muggskadene samt montere flere lufteventiler. I den forbindelse plikter alle andelseiere med garasjeplass å fjerne bilene fra garasjene på dagtid fra kl.08.00. Forhåpentligvis bruker mange bilen i dette tidsrommet, og blir dermed lite berørt av dette.

Les mer

TIL ANDELSEIERE MED GARASJEPLASS

På befaringsdagen ble det bestemt at Din Vaktmester skal ordne flere lufteventiler på garasjene. Dette arbeidet ønsket de å starte på fortløpende, så alle nøkler som er innsamlet er overlevert til dem. Videre skal garasjene også saneres, men dette vil det bli gitt nærmere informasjon om, da det forutsetter at

Les mer