VIKTIG INFORMASJON TIL ANDELSEIERE MED GARASJEPLASS

I uke 40 starter arbeidet i garasjene. Din Vaktmester vil sammen med Polygon utbedre muggskadene samt montere flere lufteventiler. I den forbindelse plikter alle andelseiere med garasjeplass å fjerne bilene fra garasjene på dagtid fra kl.08.00. Forhåpentligvis bruker mange bilen i dette tidsrommet, og blir dermed lite berørt av dette.

Les mer

TIL ANDELSEIERE MED GARASJEPLASS

På befaringsdagen ble det bestemt at Din Vaktmester skal ordne flere lufteventiler på garasjene. Dette arbeidet ønsket de å starte på fortløpende, så alle nøkler som er innsamlet er overlevert til dem. Videre skal garasjene også saneres, men dette vil det bli gitt nærmere informasjon om, da det forutsetter at

Les mer

INFOSKRIV TIL ANDELSEIERNE JUNI 2017

Økning i felleskostnader: Det vil bli en økning på 60 kr per andelseier per måned fra 1.juli. Dette er den samme økningen som ble varslet skulle komme 1.januar i år, men som ikke ble registrert på forrige faktureringsperiode.

Les mer