TIL ANDELSEIERNE

ASFALTARBEIDET STARTER:

På litt kort varsel fikk vi oppstart på asfaltarbeidet onsdag 6.mai. Arbeidet fortsetter ved blokk 11 og 13 og garasjerekka nærmeste disse blokkene. Deretter starter arbeidet ved blokk 15 og neste garasjerekke. Vi har etter beste evne planlagt at alle skal får parkert på området, selv om noen plasser vil bli avsperret underveis. Dersom vi ser at vi må låne parkeringsplasser hos naboer (fortrinnsvis Heimbo og Strinda Velforening), gir vi beskjed i forkant.

NYTT TAK PÅ GARASJER:

De som har biler i garasjerekken hvor taket foreløpig ikke er byttet, vil få beskjed direkte på sms når det skal starte. Foreløpig har vi valgt å avvente til asfalten er ferdig lagt, slik at vi har flest mulig parkeringsplasser ledige mens asfaltarbeidet pågår.

ÅRETS GENERALFORSAMLING OG DUGNAD:

Generalforsamlingen avholdes så fort det lar seg gjøre, og senest innen utgangen av juni. Dugnad gjennomfører vi når asfaltarbeidet står ferdig, dato vil komme senere.

For styret

Sara Aasland

Styreleder

Tlf.: 924 91 173

Epost: post@strindbo.no