Informasjonsskriv Bo Persaunet (Marie Michelets veg 9a og 9b)

Styret har tidligere informert om byggeprosess på nabotomta nærmest 11-blokka. Gjennom dialog med MMV Utvikling AS v/Bjørnstad (eier av prosjektet) tror og håper vi at dette skal være overkommelig. Vi vil forsøke å dele all informasjon vi sitter på. Ikke nøl med å spørre dersom du har spørsmål. Jo mer informasjon og forutsigbarhet desto enklere å akseptere byggestøy.

 • Byggetid: cirka 1 år
 • Oppstart med riving i uke 43, deretter graving og støping til parkeringskjeller.
 • Bygget kommer i ferdige moduler, noe som betyr mindre støyarbeid på plassen. Når parkeringskjeller står ferdig er mye av det støyende arbeidet ferdig.
 • Kjernearbeidstid: ukedager 07:00-15:30. Det vil kunne forekomme arbeid utenom disse tidene, men vi har bedt om å bli varslet dersom det skal skje over tid.
 • Byggegjerdet vil bli stående langs kantstein ved inngang 11-blokka mens graving og arbeid med parkeringskjeller pågår, mot at vi blir kompensert for dette. Vi har inngått en skriftlig avtale med Bjørnstad om leie av deler av vår tomt i tidsrommet 1.10.21-1.4.22.
  • Kompensasjon:
   • Utskifting av rundstokker rundt lekestativ/sandbasseng på plen og ny markterrasse på 70 m2 (verdi for oss er cirka 120 000-150 000 kroner). Arbeid forventes ferdig april/mai/juni.
   • Utbetalt kr. 50 000 på konto.
  • Kompensasjon er noe vi har forhandlet oss fram til
 • Hekk mot nabogrense vil fjernes, men skal erstattes med ferdighekk i tilsvarende høyde. Det skal fortsatt være et tydelig naboskille mellom eiendommene. Hekk som står fra parkeringsplass og opp forbi plena skal i det lengste få stå uberørt.

For styret

Sara Aasland

Styreleder

Tlf: 924 91 173

Epost: post@strindbo.no