STYRET

Styret har epostadresse post@strindbo.no

Styret består av følgende medlemmer etter generalforsamlingen i april 2024:

Styreleder

Markus Træen

Oppgang: 13A

Flyttet inn: 2019

Valgt inn i styret: 2020, 2022, 2024

Telefon: 485 10 608

Styremedlemmer

Viktor Tingstad (nestleder)

Oppgang: 13C

Flyttet inn: 2021

Valgt inn i styret: 2021, 2023

Telefon: 481 72 317

Matias Tare

Oppgang: 15C

Flyttet inn: 2021

Valgt inn i styret: 2023

Telefon: 974 62 878

Varamedlemmer: Jan Helge Høiby og Mari Solem

Styret har epostadresse post@strindbo.no

Org. nr. 946 908 541

Fakturaadresse:
v/ Trio Eiendomsservice AS
Vestre Rosten 78
7075 TILLER

Epost til Trio Eiendomsservice: post@trioeiendomsservice.no