STYRET

Styret har epostadresse post@strindbo.no

Styret består av følgende medlemmer etter generalforsamlingen i april 2022:

Styreleder

Sara Aasland (1 år)

Oppgang: 11A

Flyttet inn: 2015

Valgt inn i styret: 2017

Telefon: 924 91 173

Styremedlemmer

Viktor Tingstad (1 år)

Oppgang: 13C

Flyttet inn: 2021

Valgt inn i styret: 2021

Telefon: 481 72 317

Markus Træen (2 år)

Oppgang: 13A

Flyttet inn: 2019

Valgt inn i styret: 2020

Telefon: 485 10 608

Christine Skjemstad (2 år)

Oppgang: 11B

Flyttet inn: 2017

Valgt inn i styret: 2022

Telefon: 991 10 703

Varamedlemmer: Jan Helge Høiby og Mari Solem

Styret har epostadresse post@strindbo.no

Org. nr. 946 908 541

Faktura adresse:
v/ Trio Eiendomsservice AS
Vestre Rosten 78
7075 TILLER

Epost til Trio Eiendomsservice: post@trioeiendomsservice.no