NYTTIG INFO

Felles vaskekjeller for beboere mot betaling for strøm:

I hver blokk er det vaskekjellere hvor beboere kan plassere egne vaskemaskiner og/eller tørketrommel. Det er viktig at maskinen merkes med navn og leilighetsnummer slik at alle maskiner til enhver tid har bebodde eiere. Navnløse maskiner kan uten videre varsling bli fjernet.

Det koster kr 50 per maskin per måned for bruk av strøm. Det er ditt ansvar å melde fra til styret om at du benytter deg av strøm fra felles vaskerom. Styret gjennomfører jevnlige tilsyn av vaskekjellere.

Som bruker av vaskekjeller har du et ansvar for å holde det ryddig og rent. Søppel kastes umiddelbart. Du er også ansvarlig for at maskinen(e) din(e) er forsvarlig plassert og montert. Det er ikke tillatt å bruke skjøteledninger grunnet brannsikkerhet!

Bruksanvisninger:

Her har vi samlet bruksanvisninger som er aktuelle for andelseierene:

Avtaler og tilbud:

Her har vi samlet avtaler og tilbud som gjelder for beboere i Strindbo Borettslag: