Generalforsamling 2021

29. juni fikk vi omsider gjennomført årsmøtet. 12 andelseiere møtte opp fysisk og 5 hadde levert fullmakt eller forhåndsstemme på forhånd.

Generalforsamlingen stemte over om styret skulle kunne bruke de gjenværende midlene fra asfalteringen rundt borettslaget, til å etablere lovpålagt ladeanlegg til EL-bil (estimert til kr 200 000). Avstemningen endte opp med 17 av 17 stemmer for forslaget. Styret driver fortsatt med innhenting av ulike tilbud og muligheter, og vil komme tilbake til hvordan etableringen vil foregå. Tidsperspektivet er å begynne etableringen i løpet av høsten 2021.

Fullstendig protokoll finner du her.

Ellers vil styret ønske alle en god sommer!☀️