EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INVITASJON TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: TIRSDAG 16. JANUAR 2018 kl.19.00

Sted: Strindbostua (Kjeller 13A)

Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Kort gjennomgang av nytt budsjett på bakgrunn av låneopptak til nye vinduer og verandadører i borettslaget. Avstemning hvor hver andelseier har én stemme. Fullmakt kan leveres i forkant, dersom noen ikke har anledning til å møte.
    1. Styret oppfordrer alle andelseiere til å sette seg inn i kostnadsoverslag og nytt budsjett. Det er åpent for å stille spørsmål denne kvelden, men i hovedsak skal alle spørsmål være besvart i forkant, og denne kvelden avholdes for å avklare ja/nei til å sette prosjektet til livs.
    2. Kostnadsoverslaget er gitt av Primahus Bolig. Detaljer rundt dette ses på vedlegg 1. Oppstart av arbeidet er planlagt etter påske, det vil si april 2018.
    3. Budsjettet er gitt av vår regnskapsfører Trio, som har satt opp dette på bakgrunn av en økning på huslånet på fire millioner. Dette er høyere enn hva kostnadsoverslaget tilsier, og justeres når endelig kostnad er klar. Ut fra budsjettet foreslås en økning på 10 % på felleskostnadene, hvilket utgjør cirka 300 kr ekstra per mnd. per andel. Se vedlegg 2. Denne økningen vil komme når nedbetalingen av det nye lånet starter.
    4. Detaljer rundt lånopptaket er ikke klargjort, da det gjenstår noen formelle punkt for at banken godkjenner lånesøknaden. DnB har likevel på bakgrunn av dagens tall gitt klarsignal til en økning av huslånet på inntil fire millioner.

 

Det blir enkel servering. Velkommen!

 

For styret

Sara Aasland

Formann

Tlf. 924 91 173

Epost: post@strindbo.no