NYTTIG INFO

Felles vaskekjeller for beboere mot betaling for strøm:

I hver blokk er det vaskekjellere hvor beboere kan plassere egne vaskemaskiner og/eller tørketrommel. Det er viktig at maskinen merkes med navn og leilighetsnummer slik at alle maskiner til enhver tid har bebodde eiere. Navnløse maskiner kan uten videre varsling bli fjernet.

Det koster kr 50 per maskin per måned for bruk av strøm. Det er ditt ansvar å melde fra til styret om at du benytter deg av strøm fra felles vaskerom. Styret gjennomfører jevnlige tilsyn av vaskekjellere.

Som bruker av vaskekjeller har du et ansvar for å holde det ryddig og rent. Søppel kastes umiddelbart. Du er også ansvarlig for at maskinen(e) din(e) er forsvarlig plassert og montert. Det er ikke tillatt å bruke skjøteledninger grunnet brannsikkerhet!

Parkering i borettslaget:

Grunnet periodevis stor parkeringsbehov, er det innført noen retningslinjer for å sikre at beboere i Strindbo Borettslag og deres gjester er de som benytter seg av parkeringa. Brudd på disse kan i verste fall medføre bortauing

Beboere: Registrer bilen* ved å fylle ut følgende skjema, https://forms.gle/HJkcKMbRxYTFwnKS9

Gjester: Hver andel skal ha to gjesteoblater som kan benyttes. Disse plasseres skal plasseres synlig slik at disse kan kontrolleres ved behov. Merk at gjesteparkering er kun ment å være korttidsparkering (maks 24 timer). Lengere parkeringstid kan meldes til styret.

EL-bil-ladere:

Høsten 2021 fikk borettslaget installert to ladere til el-biler mellom garasjebyggene. For å sikre tilstrekkelig kapasitet vil disse to parkeringsplassene være reservert for EL-biler som lader. Anlegget driftes av PlugPay som tar seg av all administrasjon inkludert fakturering og kundeservice.

MERK! Det er ikke lov å lade biler i garasjene grunnet brannsikkerhet. Sikringen for garasjene er ikke beregnet for den type kraft som el-bil-ladere krever.

Første gangs bruk:

  • Første gang man skal bruke laderne må man sende en forespørsel til post@strindbo.no slik at du får tilgang til laderen (Dette for å hindre andre utenfor borettslaget fra å bruke av våre ladere). Mailen må inneholde navn, e-postadresse og hvilken oppgang man tilhører.
  • Opprett en bruker på plugpay.no med den samme e-postadressen du oppga i forespørselen.
  • Om man ikke har dette fra før må man anskaffe en RFID-brikke / -kort. Se hvordan og hvorfor på NAFs nettside.
  • Når man har en RFID-brikke/-kort må man registrere denne under «Din informasjon» på plugpay.no.
  • Når man har fått bekreftelse fra styret at man er registrert som bruker av ladeanlegget kan man gå videre til «Hvordan bruke laderne»

Hvordan bruke laderne: (står også på laderne)

  • Sørg for at alle stegene i «Første gangs bruk» er gjennomført
  • Koble laderen fra bilen inn i ladeboksen (på undersiden)
  • Hold den registrerte RFID-brikken inntil laderen (like under lys-indikatoren)
  • Du vil motta en bekreftelse om at bilen har startet lading i form av et grønt lys og et lydsignal

For spørsmål om el-bil-laderne, ta kontakt direkte med PlugPay (plugpay.freshdesk.com/support/home)

Bruksanvisninger:

Her har vi samlet bruksanvisninger som er aktuelle for andelseierene:

Avtaler og tilbud:

Her har vi samlet avtaler og tilbud som gjelder for beboere i Strindbo Borettslag: