Vedrørende nytt garasjebygg!

Styret og Din Vaktmester as regner med å starte med rivning og bygging av nye garasjer i løpet av to til fire uker.

Styret ber derfor om at andelshavere med garasjeplass allerede nå starter med å rydde ut løsøre fra garasjeanlegg.

Beskjed om konkret oppstartdato vil bli gitt så snart som mulig.

 

For styret i Strindbo borettslag

 Tor Emil Giske

Styreleder