Informasjonsskjema Strindbo borettslag

Last ned Informasjonsskjema Strindbo borettslag

Skjemaet skal fylles ut av alle ved følgende endringer:

  • Innflytting etter erverv av andel i borettslaget
  • Utflytting etter salg av andel i borettslaget
  • Fremleie (hvert år sammen men kopi av fremleiekontrakt)
  • Endring av beboere i leilighet
  • Andre endringer relevant til skjemaet