Styret informerer #2

Nå har det snart gått 5 måneder siden det nye styret tok over, og det er på tide med en liten oppdatering. For øvrig vil dere finne et lenge etterlengtet referat fra Generalforsamling 4. mai 2015, samt rask oversikt over styret sine møter.

Den definitivt viktigste saken for borettslaget i høst er rivning og bygging av nye garasjer. Dette vil medføre en del utfordringer, og det er viktig at vi alle prøver å være så smidige som mulig i byggeperioden.

Garasjer

Det ser ut til at Din Vaktmester as vil være i gang rundt uke 41/42 avhengig av behandlingen av saken i kommunens byggesakskontor. Styret håper på en rask saksbehandling. Når oppstartdato er klar, vil nye oppslag henges opp i hver oppgang.

I den sammenhengen er det andelshaveres ansvar at følgende blir gjort:

  1. Rydde ut alt av løsøre i din garasje. Start med en gang. Det skal ikke ligge igjen noen ting – hvis entreprenøren må rydde før rivning vil dette fordyre prosjektet.
  2. I anleggsperioden – parker bilden din smart og med omhu slik at den ikke blir skadet ved uhell, eller står i veien for entreprenøren. Igjen – ulempe for denne vil medføre ekstra kostnader for borettslaget.

 

Fellesareal

Det er i fellesareal på loft, i oppganger og i kjellerganger en økende mengde med lagrede eiendeler, dette er ikke i tråd med borettslaget sine vedtekter. Dette utgjør også en brannrisiko i blokkene. Styret vil derfor oppfordre andelshaverne til å fjerne alle sine eiendeler fra kjeller, oppgang og tørkeloft – og plassere disse i bodene alle har tilgjengelig.

Unntaket her er vaskemaskin/kondenstørketrommel i vaskerom og sykler/barnevogner på kjellerplan i oppgang.

I løpet av høsten skal borettslaget ha en høstdugnad, og i den sammenhengen vil alle lagrede gjenstander i fellesareal bli kastet i container og kjørt til avfallsmottak.

Oppslag om dato for dette kommer i god tid, men vær smart – start allerede nå med å rydde bort dine eiendeler fra fellesareal.

 

Vasking fellesareal

I enkelte oppganger er det – sagt rett ut – dritmøkkete. Vi kan ikke ha det slik. Det er hengt opp nye vaskelister, følg disse. Hvis hver enkelt oppgang i sin helhet i løpet av oktober ikke er rengjort, vil styret alternativt beslutte å leie inn nedvasking. Kostnaden vil bli lagt direkte på oppgangens andelshavere.

 

Vaskemaskin/tørketrommel i vaskerom i kjeller

Antallet vaskemaskiner/tørketromler i vaskerommene i kjeller stemmer ikke overens med oppdatert liste fra forretningsfører over de som betaler avgift. Det bes om at andelshavere sørger for at deres maskiner merkes med navn, oppgang og leilighetsnummer, samt krysser av for dette i vedlagte skjema. Maskiner som ikke er merket ved høstdugnad vil blir fjernet og kjørt til avfallsmottak.

 

Fremleie

Ved siste gjennomgang av navnelapper på porttelefonene ble det avdekket at det i alle fall er 6-7 fremleietilfeller i borettslaget som ikke er innrapportert. Det er krav om at styret skal skriftlig godkjenne alle nye fremleiekontrakter og alle eksisterende fremleiekontrakter hvert år. I tillegg til fremleiekontrakten skal vedlagte skjema sendes styret.

 

Skjema

Styret har naturlig nok behov for å vite en del om forskjellige ting i blokka; Hvem som bor i leilighetene, kontaktinfo for andelshaver, kontaktinfo for både andelshaver og leietaker ved fremleie, plassering av vaskemaskin, tørketrommel, garasjeplass osv.

Styret vil at vedlagte skjema fylles ut og returneres så raskt som mulig og innen 1. november 2015. Oversend gjerne på epost, skjema ligger i excel-format på www.strindbo.no.

 

Parkering

På grunn av den problematiske parkeringssituasjonen i borettslaget, er det ikke anledning til å parkere campingvogner og bobiler på eiendommen. Vi håper andelshaverne har forståelse og respekt for dette og umiddelbart finner andre og mer egnede lagringsplasser for disse. Når det gjelder hengere, vil det sannsynligvis bli satt av et mindre område bakom 15-blokka når garasjene er ferdigbygd. Dette avklares etter ferdigstillelse av byggeprosjektet.

Oppbevaring av propanflasker

I og med at borettslaget ikke har restriksjoner på bruk av gassgrill, er det mange som har en propanflaske. Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å oppbevare propanflasken innendørs uansett årstid. Pliktig oppbevaringsplass er veranda eller garasje, hvor det er god utluftning. Årsaken er enkel – propan er tyngre enn luft, og en lekk flaske vil fylle opp kjeller og hulrom under gulvdekker i øvrige etasjer. En gnist er nok til eksplosjonsfare og brann.

Avtrekk fra kjøkken/bad og generell utluftning

I og med at blokkene er bygd på 50-tallet, er ventilasjon basert på at varm luft stiger og suger inn kald luft. Dette kalles naturlig utluftning. Dette prinsippet ødelegges ved følgende endringer:

  • Elektrisk vifte monteres i avtrekk på bad. Din avtrekksluft presses letteste vei – som regel inn til naboen din. Elektrisk vifte på bad er ikke tillatt, og slik montasje skal fjernes ved første anledning.
  • Avtrekk fra kjøkkenvifte er ført inn i avtrekkskanal som føres over tak. Avtrekksluft fra kjøkkenet presses letteste vei – som regel inn til naboen din. Kjøkkenavtrekk inn i intern kanal er ikke tillatt, og slik montasje skal fjernes ved første anledning. Avtrekk kan enten føres ut gjennom eksisterende luke på vegg eller det kan benyttes kullfilter.

Altså – slike løsninger skal registreres og fjernes ved første anledning.

 

Varmtvannstank i kjeller/loft

Varmtvannstank skal være plassert i leilighet og koblet til leilighetens sikringsskap. Andre plasseringer er ikke tillatt og skal flyttes inn i leilighet ved første anledning.

Brannsikkerhet

Det er andelshaverens plikt å være tilstede når feieren skal sjekke ildsted og pipe i leiligheten. Det er også andelshaverens plikt å følge opp eventuelle pålegg.

Har du forresten sjekket brannslukningsapparatet i det siste? Et godt råd – bytt ut pulverapparatet med skumapparat og brannteppe. Da slipper du å kondemnere leiligheten etter å ha fylt den med pulver.

Har du sjekket røykvarsleren i det siste? Nytt batteri blir sendt ut rett før 1. desember (røykmelderens dag) og bør monteres umiddelbart etterpå.

 

Vedlegg:

Referat generalforsamling 04.05.2015

Styrets møtedatoer etter 04.05.2015

Infoskjema

 

For styret i Strindbo borettslag

 Tor Emil Giske

Styreleder