Referat Generalforsamling 04.05.2015

Generalforsamling Strindbo Borettslag, 04/05 2015, Strindbostua

Generalforsamlingen startet kl. 19.00 hvorpå styreleder Thea Berger ønsket velkommen.

Følgende saker ble gjennomgått på Generalforsamling:

 1. Konstitusjon av Generalforsamling for Strindbo Borettslag 2014.
  1. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 18 andelshavere + 1 fullmakt.
  2. Ingen merknader fra fremmøtte stemmeberettigede vedrørende konstituering.
 2. Årsberetning ble gjennomgått, og godkjent uten merknader fra fremmøtte stemmeberettigede.
 3. Balanse og regnskap ble gjennomgått med følgende merknader fra styret:
  1. Underskudd på ca 47.000,-. Årsaken er en faktura på nye dører som ble tatt på 2014-regnskapet, mens det reelle arbeidet ble utført 2013.
  2. Revisjonsberetning uten særlige merknader fra revisor.

Balanse og regnskap godkjent uten særlige merknader fra fremmøtte stemmeberettigede.

 1. Spørsmål om ansvarsfrihet for Styret. Ingen innsigelser fra fremmøtte stemmeberettigede.
 2. Innkomne saker til behandling:
  1. Endelig godkjenning av garasjeprosjektet.

Saken vedtatt med 19 stemmer for og 0 stemmer mot.

 

 1. Valg av nye styremedlem.
  Valgkomiteens innstilling ble fulgt og følgende ble valgt inn ved akklamasjon:
  Styreleder: Tor Emil Giske
  Styremedlem:   Julie Eidem
  vara:                Beate Løkke
  2. vara:                Ketil Røste
 2. Valg av revisor:
  Orkla revisjon foreslått gjenvalgt av styret.
  Saken vedtatt med 19 stemmer for og 0 stemmer mot. 
 3. Valg av valgkomite:
  Hus 11: Laila Grøtta
  Hus 13:                 Annie Basmo
  Hus 15:                Hege Claussen
  Vara:                     Christian Johansen

 

Protokoll ført av Tor Emil Giske (13B, styremedlem)

Protokoll signert av Hege Claussen  Stig M. Ekren

Last ned referatet her.