Nye porttelefoner

I uke 4 (19—21. januar) skal det installeres nye porttelefoner i borettslaget.

Installatør trenger adgang til alle leiligheter etter oppsatt plan – enten at noen er hjemme eller at nøkkel utleveres på forhånd til styret/installatør.
Styremedlem vil ta kontakt med hver enkelt andelshaver for signering av avtale/fullmakt og evt. utlevering av nøkkel. Dette gjennomføres i løpet av førstkommende helg og uke 3. Fullmaktsskjema er lagt ut i alle postkasser for
utfylling på forhånd.

Du kan også ta direkte kontakt i løpet av samme periode:

Tor Emil Giske, Blokk 13B, 92095665

Blokk 11 oppgang A: 19. januar fra kl. 08.30 til kl.10.00
Blokk 11 oppgang B: 19. januar fra kl. 10.00 til kl.11.30
Blokk 11 oppgang C: 19. januar fra kl. 11.30 til kl.13.00

Blokk 13 oppgang A: 20. januar fra kl. 08.00 til kl.09.30
Blokk 13 oppgang B: 20. januar fra kl. 09.30 til kl.11.00
Blokk 13 oppgang C: 20. januar fra kl. 11.00 til kl.12.30

Blokk 15 oppgang A: 21. januar fra kl. 08.00 til kl.09.30
Blokk 15 oppgang B: 21. januar fra kl. 09.30 til kl.11.00
Blokk 15 oppgang C: 21. januar fra kl. 11.00 til kl.12.30

Med vennlig hilsen

Styret, Strindbo borettslag