INVITASJON TIL INFOMØTE VEDRØRENDE NYE VINDUER OG VERANDADØRER

Tid: Onsdag 13.desember 2017 kl.19.00
Sted: Strindbostua (Kjeller 13A)

I forbindelse med at det på årets Generalforsamling er vedtatt å bytte vinduer og verandadører, inviterer styret alle andelseiere til et informasjonsmøte. Her vil styret legge fram en foreløpig framdriftsplan, og et kostnadsoverslag. Andelseiere som har spørsmål oppfordres til å komme med disse på møtet.


Til informasjon er det på ekstraordinær generalforsamling at en endelig beslutning tas, slik vedtektene og de formelle kravene for å få innvilget lån tilsier. Dato for denne blir satt i etterkant av informasjonsmøtet. Informasjonsmøtet vil likevel være en svært viktig og god anledning for andelseierne å få innsikt i detaljer rundt prosjektet.

Dersom noen har andre saker de ønsker å ta opp denne kvelden er dette velkommen, og om ønskelig kan disse oversendes styret eller undertegnede før møtet.

Styret ser frem til denne kvelden, og håper flest mulig har anledning til å delta. Det vil bli servert kaffe, gløgg og kaker.
Velkommen!

For styret

Sara Aasland
Formann
Tlf. 924 91 173
Epost: post@strindbo.no

Last ned som Worddokumnet