Info november 2017

TIL ANDELSEIERNE

Garasjene:
Tiltakene som ble utført i garasjene i høst ble ansett som vellykket, men Din Vaktmester har fortsatt tilgang på alle garasjene for å kunne holde øye med fuktnivået som forårsaker muggdannelse i takene. Dette til orientering for alle som leier garasjer.

Sosial sammenkomst:
Fra tid til annen tipses undertegnede om at det er ønskelig med noe sosialt sammen med naboer i borettslaget. Dette er fullt mulig og ville vært positivt. Styret har ikke tid og kapasitet til å dra i gang noe per i dag, så her håper vi at noen andre kan bidra. Ikke alle andelseiere er kjent med at borettslaget har Strindbostua (i kjelleren 13A), som er utstyrt med kjøkken, bord, stoler og sofa. Det er her alle møter og generalforsamlinger foregår. Denne kan også leies til private tilstelninger av andelseierne mot en symbolsk sum.

Vinduer og verandadører:
På vegne av Styret beklager jeg at dette har dratt litt ut i tid. Vi jobber med dette, og har gjort det siden nytt styre ble satt. Dette er i våre, og sikkert mange andres øyne, et stort og kostbart prosjekt som vi ønsker å gå inn i med full oversikt og med de beste samarbeidspartnere. Dette tror vi er nært forestående, og så raskt vi har kommet dit at vi har korrekt pristilbud med kontrakt klar, vil alle andelseiere få god informasjon.

Vaskekjellere:
Alle som har vaskemaskin/tørketrommel stående i vaskekjeller bes merke disse med navn og leilighetsnummer. Dette gjør at det blir bedre oversikt, samt at vi unngår at noe blir stående å ta opp plass ubrukt uten eiere. Styret oppfordrer også andelseiere som benytter vaskekjeller om å holde orden og utføre nødvendig regelmessig renhold.

For styret

Sara Aasland
Formann
Tlf. 924 91 173
Epost: post@strindbo.no