Styremøte Referat Strindbo Borettslag 26.05.2014

Referat Styremøte 26/05 2014 Strindbo AL Tilstede: Thea Berger (Formann), Jan Helge Høyby, Tor Emil Giske, Henrik Dolmen Følgende saker ble tatt opp og diskutert. Referatet er et sammendrag – fullt referat finnes i styret sin protokoll. Sak 1.    Hjemmeside for Strindbo AL. Ketil og Christian Røste la frem

Les mer

Vaskelister

Her kan du laste ned vaskelistene som et word dokument: Vaskeliste Loft Oppgang B Vaskeliste Oppgang B Vaskeliste Loft Oppgang A og C Vaskeliste Oppgang A og C

Les mer

Dugnad i Strindbo, Tirsdag 13. mai kl.18.00!

Dugnad i Strindbo, Tirsdag 13. mai kl.18.00! I forbindelse med dugnaden vil komme to containere på morgenen Tirsdag 13. mai som blir hentet på ettermiddagen Onsdag 14. Mai. Se plakaten nedenfor for informasjon om hvilken type avfall som kan kastes i containeren. Arbeid som skal gjøres under dugnaden: Feining av

Les mer

Referat Generalforsamling Strindbo Borettslag 05.05.2014

Generalforsamling Strindbo Borettslag, 05/05 2014, Strindbostua Generalforsamlingen startet kl. 19.00 hvorpå styreleder Thea Berger presenterte seg. Hun snakket først generelt om styrets arbeid og det hun kaller «Borettslagsfølelsen».  Det dreier seg om det faktum at vi bor sammen under samme tak, og at vi burde ha bedre felleskap og mer

Les mer

Samarbeidspartnere

Din Vaktmester – Tlf.: 482 27 556 – E-post: post@dinvaktmester.no Canal Digital Kabel TV – Telefon: 06090 – Support ReturaTRV – Telefon: 72 54 05 10 – E-post: trondheim@returatrv.no Trondheim Kommune – Tlf: 72 54 00 00 – E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no

Les mer