Referat Generalforsamling Strindbo Borettslag 05.05.2014

Generalforsamling Strindbo Borettslag, 05/05 2014, Strindbostua

Generalforsamlingen startet kl. 19.00 hvorpå styreleder Thea Berger presenterte seg.

Hun snakket først generelt om styrets arbeid og det hun kaller «Borettslagsfølelsen».  Det dreier seg om det faktum at vi bor sammen under samme tak, og at vi burde ha bedre felleskap og mer ansvarsfølelse overfor «gård og grunn» enn det som råder i dag. Dette vil også være en ledende tanke i styrets arbeide for året som kommer.

Styrets arbeid har i året som har gått dreid seg mye om planlegging av blant annet økt vedlikehold og gjennomgang av eksterne avtaler. Dette ble gjennomgått på Generalforsamling og vil bli konkretisert og presentert for vedtak i ekstraordinær generalforsamling innen juli d.å. Styret innrømmer at lite info har nådd ut til beboerne og at noe av årsaken til dette var blant annet en noe uryddig overgang for ny styreleder.

Følgende saker ble gjennomgått på Generalforsamling:

 1. Konstitusjon av Generalforsamling for Strindbo Borettslag 2014.
  1. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 15 andelshavere, ingen registrerte forhåndsstemmer.
  2. Ingen merknader fra fremmøtte stemmeberettigede vedrørende konstituering.
 2. Årsberetning ble gjennomgått, og godkjent uten merknader fra fremmøtte stemmeberettigede.
 3. Balanse og regnskap ble gjennomgått med følgende merknader fra styret:
  1. Overskudd på ca 93.000,-
  2. Ingen store forandringer fra foregående år, bortsett fra 5% økning i husleie (felleskostnader). Denne trår i kraft pr. 1. juli d.å.
  3. Revisjonsberetning uten særlige merknader fra revisor.

Balanse og regnskap godkjent uten særlige merknader fra fremmøtte stemmeberettigede.

 1. Spørsmål om ansvarsfrihet for Styret. Ingen innsigelser fra fremmøtte stemmeberettigede.
 2. Innkomne saker til behandling:
  1. Vedlikeholdsplan. Styret ønsker å sette opp en vedlikeholdsplan med relativt lang horisont, og det ble presentert en del punkter på Generalforsamlingen. Dette dreier seg blant annet om ny porttelefon, ny asfalt utenfor 13-blokka, nye sluk i vaskekjeller, oppussing av inngangsparti, maling av Strindbo-stua mm. Disse og flere andre punkter vil bli konkretisert og lagt frem for vedtak på ekstraordinær generalforsamling (EOGF) før 1. juli.
   Ett punkt sto til vedtak på denne generalforsamlingen, og det var skifte av 4 stk gjenværende ytterdører og innføring av systemnøkler.
   Dette ble vedtatt med 15 for og 0 mot. 
  2. Garasjer. Styret vil på EOGF frasi seg ansvaret for garasjene slik de står i dag, og vil at disse blir revet uansett hva som skjer videre. På den andre siden er det hentet inn 3 pristilbud på riving og oppsett av nye garasjer. I tilbudet er det spesifisert 18 garasjer, gitt bruken av de 26 garasjene vi har pr. dato. Anbudene varierer fra 1,8mill til 2.2mill, dog uten elektroarbeider.  Styret la frem vedtakssak om videre arbeide, blant annet for finansiering og eierskap borettslag vs andel samt kombinering av ytterligere rehabilitering av tilgangsveier utenfor blokkene.
   Det ble vedtatt at styret fremlegger konkrete planer på EOGF før 1. juli med 14 stemmer for og 1 mot. 
  3. Avfallsdunker. Det er problemer knyttet til tømming av avfall for Retura, blant annet med feilparkerte biler foran avfallskonteinerne. De tunge lastebilene som ødelegger i tillegg de asfalterte flatene i borettslaget. I samarbeid med Retura ble det presentert en plan om flytting av kontainerne til enden av 11-blokka og de 2 nederste parkeringsplassene foran 15-blokka. Noe grunnarbeid må gjøres, samt at et lite gjerde settes opp for å dempe det mindre estetiske ved kontainerne.
   Saken vedtatt med 15 stemmer for og 0 stemmer mot. 
  4. Parabolantenner og varmepumper. Styret ønsket i utgangspunktet et tillegg i borettslagets vedtekter med forbud om oppsetting av parabolantenner og varmepumpeenheter på borettslagets fasader og felles grunn. I stedet ble det enighet om at Styret fremlegger en konkret vedtekt om søknadsplikt for oppsetting av parabolantenner og varmepumpeenheter på EOGF før 1. juli. Dette for å ivareta teknologisk utvikling i fremtiden.
   Saken sendt tilbake til styret for ny behandling med 14 stemmer for og 1 mot. 
  5. TV/Bredbåndstilbud fra Altibox/NTE.
   Generalforsamlingen fikk en gjennomgang av tilbud fra NTE for fiberbasert TV og bredbåndssignal. For de som pr. i dag har bredbånd via Canal Digital, vil bytte av leverandør medføre noe lavere totalkostnad mens de som kun har TV via husleie vil få noe høyere kostnad. NTE vil påta seg kostnad ved installasjon av fiber inn til hver boenhet hvis borettslaget går med på avtalen. Avtalen legges frem for vedtak på EOGF før 1. juli. 
  6. Hjemmeside.
   Borettslaget ser fordel med å ha et eget domene og hjemmeside tilgjengelig på Internett. Det er tenkt både en offentlig og en borettslagsprivat del. Siden skal inneholde borettslagsrelevant informasjon, og levende forum for alle beboere. Lokal leverandør i borettslaget er kontaktet for bygging og teknisk vedlikehold av sidene, Styret vil ha redaksjonelt ansvar for innhold.
   Saken vedtatt med 13 stemmer for og 2 blanke stemmer.
 3. Valg av nytt styremedlem.
  Reidunn Værnes skal flytte og går trer ut av styret.
  For 2 nye år ble Henrik Dolmen (13C) valgt inn ved akklappasjon.
 4. Valgkomiteen fortsetter videre med samme medlemmer som tidligere: Trond Berg (11B) og Rahi Aalaei (15B). Oppgaven for neste år vil være å harmonisere styrevervene slik at vi ikke risikerer at hele styret er på valg. Styret vil før innen årsskiftet 2014/15 instruere valgkomiteen og ellers vise til §12 i borettslagets vedtekter for arbeidet.

 

Styret består av:

Thea Berger (Styreformann)

Jan Helge Høiby (Styremedlem)

Tor Emil Giske (Styremedlem)

Henrik Dolme (Styremedlem)

Harry J. Borgsø (Varamedlem)

 

Protokoll ført av

 

Tor Emil Giske (13B, styremedlem)

 

 

Protokoll signert av

 

Tone S. Gullesen                                                                            Ole Petter Ratvik