Styremøte Referat Strindbo Borettslag 26.05.2014

Referat Styremøte 26/05 2014 Strindbo AL Tilstede: Thea Berger (Formann), Jan Helge Høyby, Tor Emil Giske, Henrik Dolmen Følgende saker ble tatt opp og diskutert. Referatet er et sammendrag – fullt referat finnes i styret sin protokoll. Sak 1.    Hjemmeside for Strindbo AL. Ketil og Christian Røste la frem

Les mer