Informasjonsskjema Strindbo borettslag

Last ned Informasjonsskjema Strindbo borettslag Skjemaet skal fylles ut av alle ved følgende endringer: Innflytting etter erverv av andel i borettslaget Utflytting etter salg av andel i borettslaget Fremleie (hvert år sammen men kopi av fremleiekontrakt) Endring av beboere i leilighet Andre endringer relevant til skjemaet

Les mer

Nye porttelefoner

I uke 4 (19—21. januar) skal det installeres nye porttelefoner i borettslaget. Installatør trenger adgang til alle leiligheter etter oppsatt plan – enten at noen er hjemme eller at nøkkel utleveres på forhånd til styret/installatør. Styremedlem vil ta kontakt med hver enkelt andelshaver for signering av avtale/fullmakt og evt. utlevering av nøkkel.

Les mer