Status

Her finner du oppdatert status på ulike prosjekter som styret i borettslaget driver med for tiden.

Pågående

Bytte av renholdservice

Etter gjentatte klager på Crystal Service’s tjenester ønsker styret å erstatte deres tjenester med en ny leverandørs tjenester.

 • Det er gjennomført flere befaringer og leverandørene vil komme med tilbud fortløpende.
 • Styret vil ta en beslutning om leverandør basert på pris og kvalitet.

Piperehabilitering

TBRT har anmodet at borettslaget får rehabilitert 16 av 18 piper grunnet deres alder og forventede levetid.

 • Det er innhentet tilbud fra flere leverandører og styret har landet på en leverandør som skal komme med et mer spesifikt tilbud.
 • Styret har startet innsamling av nødvendig informasjon om ståa i borettslaget for at leverandøren skal kunne komme med et så presist tilbud som mulig.
 • Mer informasjon om estimert oppstart og varighet vil komme fortløpende etter kartleggingen er fullført.

Planlagt

Elektrisk anlegg i kjellere

Det elektriske anlegget i kjellerne begynner å bli gammelt og styret anser det som et nødvendig sikkerhetstiltak å rehabilitere dette til dagens standard.

 • Elektriker er kontaktet og invitert på befaring.

Fullført

Strindbofestivalen 2022

Styret ønsker å arrangere en sosial tilstelning for å samle beboerne i borettslaget og skape samhold.

 • Det er sendt ut invitasjon til samtlige beboere i borettslaget. Informasjonen kan også finnes her.
 • Festivalen ble en suksess og det vil komme forslag om å legge til dette som et fast arrangement i borettslaget.

Lekkasje i garasjer

Det er oppdaget lekkasjer i enkelte garasjer etter større regnskurer.

 • Din Vaktmester er kontaktet og bedt om å utbedre arbeidet sitt.
 • Din Vaktmester har vært på befaring og gjort mindre utbedringer for å hindre vann i å trenge inn i garasjene.
 • Det er ikke mottatt nye meldinger om lekkasjer, så styret antar siste utbedring var tilstrekkelig.