Piperehabilitering 2022

Etter anmodning fra Trondheim Brann og Redningstjeneste (TBRT) skal pipene i borettslaget rehabiliteres. Dette medfører at alle ildsteder må tilkobles på nytt til det nye stålrøret. For dette må ildstedet dras ut fra veggen slik at montørene kommer til. Det er snakk om omtrent 3 timer per leilighet og alle ildstedene må tilkobles før de kan brukes etter arbeidet er satt i gang.

Her er skjema som må fylles ut for at montørene skal kunne utføre arbeidet.