Protokoll generalforsamling 2022

 1. Konstituering
  • Møteleder: Sara Aasland
  • Oppmøtte: 14 andelseiere
  • Godkjenning av innkalling?
   • Innkomne forslag – frist og informasjon rundt hvordan
    • Både saker til generalforsamling og til styrets løsning
    • Mobilnummer / epost for å ta kontakt og melde
   • Årsplan for møtedatoer
   • Kunne vært hengt opp tidligere (ikke i påsken)
    • Kunne gitt beskjed om dato tidligere enn innkallingen
  • Aasta Ovenild og Jan Helge signerer protokoll
 2. Årsmelding fra styret
  • Sen genfors i fjor (juni)
  • El-billadere
  • Stort byggeprosjekt (MMv9A)
   • Best mulig dialog med utbygger
   • Får 50 000kr, platting og rundstokker til uteområde som kompensasjon for lån av tomteplass til utbygging
   • Christine er skeptisk til varigheten til prosjektet
    • Det ble sagt april og de er i rute (men litt forsinket)
    • Har hørt dårlig om utbygger
  • Generelt vedlikehold
  • Digitalisering
  • Vedtekter
 3. Årsregnskap / Revisjonsrapport
  • Årsregnskap
   • Positivt resultat
   • Garasjeleie varierer, hvorfor? Regnskapet sier vi har mer inntekt enn budsjettert
    • Skal sjekke opp med regnskapsfører med en gang etter generalforsamling
    • Stilles ikke krav til å utsette godkjenning av regnskapet av generalforsamlingen
   • Varierende medlemskontingent skyldes flere innflyttede enn budsjettert
  • Revisjonsrapport
   • Lest og godtatt
  • Budsjett (kun beretning)
 4. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd (tap)
  • Til disponible midler (sparer de til senere) – Godkjent av generalforsamlingen
 5. Spørsmål om ansvarsfrihet
  • Ingen kommentar
 6. Styrets forslag / innkomne forslag
  • Vedtektsendringer
   1. Generell omformulering: 14/14 vedtatt
   2. §2: 14/14 vedtatt
   3. §5: 14/14 vedtatt
   4. §14: 14/14 vedtatt
   5. §16: 14/14 vedtatt
   6. §17: 14/14 vedtatt
   7. §18: 14/14 vedtatt
   8. §19: 14/14 vedtatt
   9. §21: 14/14 vedtatt
   10. §25: 14/14 vedtatt
  • Betaling av strøm til el-billadere
   • PlugPay har overtatt ansvaret for fakturering
   • LADING I GARASJE ER IKKE LOV
   • Må informeres om til alle andelseiere, spesielt de som leier garasje
  • Vask i trappeoppgang
   • Dugnadsoppgave
   • Har sjekket ut mulige leverandører
 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Styreleder (1 år): Sara Aasland
  • Styremedlemmer (1 år): Viktor Tingstad
  • Styremedlemmer (2 år): Markus Træen (fortsetter), Christine Skjemstad (ny)
  • Varamedlemmer: Jan Helge Høiby og Mari Solem fortsetter
 8. Valg av revisor for ett år
  • Orkla Revisjon ble enstemmig vedtatt for ett nytt år
 9. Valg av valgkomité, en fra hvert hus, samt en varamann. Alle for ett år etter forslag fra styret
  • 11: Laila Grøtta
  • 13: Mona Langeng Hammerås
  • 15: Lotte Stenersen

Generalforsamlingen ble avsluttet 20:30.

For styret

Viktor Tingstad

Styremedlem

Tlf: 481 72 317