EL-bil-ladere

Høsten 2021 fikk borettslaget installert to ladere til el-biler mellom garasjebyggene. For å sikre tilstrekkelig kapasitet vil disse to parkeringsplassene være reservert for EL-biler som lader. Anlegget driftes av PlugPay som tar seg av all administrasjon inkludert fakturering og kundeservice.

MERK! Det er ikke lov å lade biler i garasjene grunnet brannsikkerhet. Sikringen for garasjene er ikke beregnet for den type kraft som el-bil-ladere krever.

Første gangs bruk:

  • Første gang man skal bruke laderne må man sende en forespørsel til post@strindbo.no slik at du får tilgang til laderen (Dette for å hindre andre utenfor borettslaget fra å bruke av våre ladere). Mailen må inneholde navn, e-postadresse og hvilken oppgang man tilhører.
  • Opprett en bruker på plugpay.no med den samme e-postadressen du oppga i forespørselen.
  • Om man ikke har dette fra før må man anskaffe en RFID-brikke / -kort. Se hvordan og hvorfor på NAFs nettside.
  • Når man har en RFID-brikke/-kort må man registrere denne under «Din informasjon» på plugpay.no.
  • Når man har fått bekreftelse fra styret at man er registrert som bruker av ladeanlegget kan man gå videre til «Hvordan bruke laderne»

Hvordan bruke laderne: (står også på laderne)

  • Sørg for at alle stegene i «Første gangs bruk» er gjennomført
  • Koble laderen fra bilen inn i ladeboksen (på undersiden)
  • Hold den registrerte RFID-brikken inntil laderen (like under lys-indikatoren)
  • Du vil motta en bekreftelse om at bilen har startet lading i form av et grønt lys og et lydsignal

For spørsmål om el-bil-laderne, ta kontakt direkte med PlugPay (plugpay.freshdesk.com/support/home)

Denne informasjonen ligger også tilgjengelig under nyttig info.