Plan for piperehabilitering

Dette er kun en foreløpig fremdriftsplan vi har fått tilsendt av Odin Vedlikehold AS og det vil kunne oppstå endringer underveis. Arbeidene vil foregå på dagtid kl.8:00-16:00 og arbeiderne vil behøve tilgang til de berørte leilighetene 2-3 dager i den oppsatte uken.

Området rundt peisen skal ryddes slik at den er lett tilgjengelig for arbeidet. Dette inkluderer bilder på veggen rundt peisen, vaser/pynt og løse gjenstander rundt peisen. Det vil bli satt opp støvtelt for å fange eventuelt støv som kommer av arbeidet, så det vil ikke være nødvendig med tildekking av møbler etc.

Oppgang (side)Panlagt oppstart
13C (venstre)Mandag 17.10
13B (høyre)Mandag 24.10
13A (høyre)Mandag 31.10
11C (venstre)Mandag 7.11
15B (høyre)Mandag 14.11
Resterende skorsteiner vil komme senere… 

NB: Det er ikke lov til å fyre i peisen i den oppsatte uken.

Ved spørsmål ta kontakt på post@strindbo.no eller telefon 924 91 173.

Med vennlig hilsen

Styret i Strindbo Borettslag