Ekstraordinær generalforsamling 20.09.22

  1. Den 20.september 2022 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Strindbostua for Strindbo Borettslag. 
    1. Møteleder: Markus Træen
    2. Innkalling og dagsorden: godkjent, men med kommentar om kort frist på innkallinga. Styret forstår synspunktet, men viser til borettslagets vedtekter som tillater innkallelse med frist ned til 3 dager. 
    3. Antall andelseiere tilstede: 12 tilstede + 3 fullmakter. Totalt 15 av 42 andeler.
    4. Til å signere protokoll: Jan Helge Høiby og Aasta Qvenild
  1. Det ble innledningsvis gitt informasjon om forestående rehabilitering og spørsmål fra andelseiere ble besvart. Blant annet ble det spurt om vi har mottatt fyringsforbud og om arbeidet skje høst og vinter når det er naturlig å bruke ildstedet. Borettslaget har ikke mottatt fyringsforbud, men avvik som viser til dårlige fuger i skorsteiner. Vi hadde håpet å utføre arbeidet på sensommeren og høst, men forarbeidet tok lengre tid enn tiltenkt. Entreprenør har forespeilet 2-3 dagers arbeid per pipe, noe som gir et relativt kort opphold uten tilgang til vedfyring per andelseier.

14 av 15 andeler stemmer FOR at piperehabilitering og utbedring av elektrisk anlegg utføres, finansiert av nytt lån med pantsettelse i borettslagets eiendom. Økt lån skal  fullfinansieres med økte felleskostnader, og utgjør inntil 275 kr ekstra per andelseier per måned med dagens rente.

Ekstraordinær generalforsamling ble avsluttet kl. 18:25.