Nytt styre valgt på generalforsamlingen 31.mai

På generalforsamlingen 31. mai ble følgende personer valgt inn til nytt styre:

Styreformann: Sara Aasland (2år).
Styremedlem: Jan Helge Høyby (1år).
Styremedlem: Beate Løkke (1år).
Styremedlem: Svein Olav Aarlott (2 år).
Varamedlem: Henrik Dolmen.
Varamedlem: Mari Solem.

Nytt styre og varamedlemmer ble enstemmig godkjent av  generalforsamlingen.