Ny gjesteparkeringsløsning i borettslaget

Vi har gjort oss noen erfaringer knyttet til oblater for gjesteparkering som har hengt i felles oppgang. Disse ser ut til å forsvinne sakte men sikkert, noe som gjør det vanskeligere å skille mellom gjester til Strindbo Borettslag og utenforstående.

Det blir derfor innført et nytt oblatsystem hvor hver andel vil få utdelt to personlige gjesteoblater til disposisjon. Meningen med dette, er at alle tar litt mer eierskap i å få disse oblatene tilbake etter bruk, slik at hensikten med disse etterfølges 🙂

Ved anledninger hvor det er forventet flere enn to gjester med behov for parkering, kan man alltid si ifra om dette til styret via epost, post@strindbo.no , da dette ofte ikke medfører noen problem.

Dette og øvrig oppdatert parkeringsinfo kan også finnes under Nyttig Info fanen i våre hjemmesider.