Ny gjesteparkeringsløsning i borettslaget

Vi har gjort oss noen erfaringer knyttet til oblater for gjesteparkering som har hengt i felles oppgang. Disse ser ut til å forsvinne sakte men sikkert, noe som gjør det vanskeligere å skille mellom gjester til Strindbo Borettslag og utenforstående. Det blir derfor innført et nytt oblatsystem hvor hver andel

Les mer

EL-anlegg

Hei, I samband med utbyttinga av det elektriske anlegget skulle det installerast stikk inn til dei som ønskte dette i bodene sine. Kan dei som ikkje har fått dette merke opp bodene sine der dei vil ha dette? Sei i frå til styret på facebook-posten eller på epost til post@strindbo.no

Les mer