EL-anlegg

Hei, I samband med utbyttinga av det elektriske anlegget skulle det installerast stikk inn til dei som ønskte dette i bodene sine. Kan dei som ikkje har fått dette merke opp bodene sine der dei vil ha dette? Sei i frå til styret på facebook-posten eller på epost til post@strindbo.no

Les mer