EL-anlegg

Hei,

I samband med utbyttinga av det elektriske anlegget skulle det installerast stikk inn til dei som ønskte dette i bodene sine. Kan dei som ikkje har fått dette merke opp bodene sine der dei vil ha dette? Sei i frå til styret på facebook-posten eller på epost til post@strindbo.no om du manglar installering eller har andre henvendingar om dette. Vi ønskjer svar innan neste søndag, den 16. slik at vi kan få Aalmo til å ta med dette samtidig som dei ryddar opp etter seg.

For styret

Markus Træen

Styreleder

Tlf.: 485 10 608

Epost: post@strindbo.no