Tilgang til nytt ladeanlegg

Endelig er ladeanlegget vårt oppe og går mellom garasjene. Det er kun to ladepunkter og disse to parkeringsplassene er dermed forbeholdt biler som trenger elektrisk lading.

For å kunne ta i bruk laderen vil man behøve:

  • En RFID-brikke (helst av typen Easee, men flere andre typer fungerer)
  • En bruker på appen/nettsiden Easee.cloud
  • Sende en melding til styreleder Sara Aasland på 924 91 173

(Du vil bli lagt til som autorisert bruker i Strindbo Ladeanlegg)

Deretter vil det være mulig å bruke RFID-brikken til å åpne laderen og lade bilen.

Dersom noen mangler RFID-brikke har Sara Aasland noen liggende (førstemann til mølla).

Til å starte med vil prisen være 1,50 kr/kWh. Prisen vil kunne variere, men den vil alltid bli oppgitt på easee.cloud når du har logget inn.

Strømforbruket vil etterfaktureres fra borettslaget.