Tilgang til nytt ladeanlegg

Endelig er ladeanlegget vårt oppe og går mellom garasjene. Det er kun to ladepunkter og disse to parkeringsplassene er dermed forbeholdt biler som trenger elektrisk lading.

Merk: Det er ikke tillatt å benytte garasjenes stikkontakt til å lade EL-bil da sikringen ikke er rustet for slik bruk.

For å kunne ta i bruk laderen vil man behøve:

(Du vil bli lagt til som autorisert bruker i Strindbo Ladeanlegg)

Deretter vil det være mulig å bruke RFID-brikken til å åpne laderen og lade bilen.

For mer detaljert fremgangsmåte: se nyttig info.

PlugPay administrerer ladeanlegget og vil ha ansvar for blant annet fakturering og kundeservice. Prisen er satt til spotpris + 15% påslag for administrasjon (direkte til PlugPay)