TIL ANDELSEIERE MED GARASJEPLASS

På befaringsdagen ble det bestemt at Din Vaktmester skal ordne flere lufteventiler på garasjene. Dette arbeidet ønsket de å starte på fortløpende, så alle nøkler som er innsamlet er overlevert til dem. Videre skal garasjene også saneres, men dette vil det bli gitt nærmere informasjon om, da det forutsetter at bilene fjernes fra garasjene i et gitt tidsrom.

Til de som enda ikke har levert nøkler (er klar over at flere kan være på ferie), ta kontakt med styret når dere ser dette. Jo raskere vi får tilgang på alle garasjene, desto raskere kommer vi i mål med dette arbeidet.

Fortsatt god sommer!

For styret
Sara Aasland
Formann
Tlf. 924 91 173
Epost: post@strindbo.no

oppdatering arbeid i garasjer