INFOSKRIV TIL ANDELSEIERNE JUNI 2017

Økning i felleskostnader:

Det vil bli en økning på 60 kr per andelseier per måned fra 1.juli. Dette er den samme økningen som ble varslet skulle komme 1.januar i år, men som ikke ble registrert på forrige faktureringsperiode.

Justering av garasjeleie:

Garasjeleien vil fra 1.juli bli redusert fra 550 kr til 500 kr per måned per leietaker.

 

Tørkeloft og vaskekjeller:

Det er blitt bemerket at tørkeloftene blir brukt som oppbevaringssted for møbler o.l. som tilhører beboere. Styret ber hver enkelt andelseier om å vise hensyn til andre andelseiere og ikke oppbevare egne eiendeler, som møbler, treningsapparater og vedovner på fellesareal. Bruk bodene som tilhører hver enkelt leilighet. Dette for å unngå misnøye i borettslaget samt å holde det ryddig for renhold og til bruk som nødutgang.

Det som ikke er fjernet fra tørkeloft innen 20.august 2017 vil bli tatt hånd om av Styret og fjernet fra fellesområdene.

De andelseierne som har vaskemaskin og/eller tørketrommel stående i vaskekjeller bes merke disse med navn og/eller leilighetsnummer. Det hender fra tid til annen at det blir stående igjen vaskemaskiner når eiere flytter ut fra borettslaget, og dette blir unødvendig rot.

 

Utskifting av vinduer og verandadører:

Styret planlegger et fellesmøte med Din Vaktmester og alle andelseiere over sommeren, hvor man kan stille spørsmål og komme med innspill til arbeidet vi skal i gang med. Dette vil bli varslet og kommer når vi har fått flere detaljer på plass.

Dersom noen har spørsmål eller innspill å komme med tas disse gjerne imot av Styret. Vi skal forsøke å holde hjemmesiden vår (www.strindbo.no) oppdatert, samt at viktig informasjon skal være tilgjengelig på oppslagstavlen i hver trappeoppgang.

 

Nå står sommerferien for tur hos mange, og vi ønsker alle andelseiere en riktig god sommer!

 

For styret

Sara Aasland

Formann

Tlf. 924 91 173