Generalforsamling 2016 Strindbo Borettslag

Det kalles herved inn til Generalforsamling i Strindbo Borettslag

onsdag 11. mai kl. 19.00 i Strindbostua.

 

Agenda i henhold til borettslagets vedtekter.

Utfyllende agenda med innmeldte saker legges ut i andelshaveres postkasser i blokkene i løpet av uke 18.

 

Enkel servering under møtet med kake og kaffe.

 

Vel møtt!

Hilsen Styret,

Strindbo Borettslag