Varsel om planoppstart FNV13-41

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt regulering av Balders Hage borettslag / Fernanda Nissens veg 13-41. Planforslaget skal legge til rette for en ny etasje med boliger på eksisterende blokkbebyggelse, slik at bebyggelsen etter utbygging får 4 etasjer.

Les mer