Befaring av garasjene fredag 7.juli kl.8.00.

Din Vaktmester kommer på befaring av garasjene fredag 7.juli kl.8.00.

I første omgang er dette for å se på fukt-/muggskadene som har oppstått i taket og for å kartlegge utbedringer som vil skje over sommeren.
Hver leietaker må derfor levere tilbake én av de to små nøklene som ble utlevert ved kontraktskriving (ikke portåpner). Disse nøklene blir nummerert og heretter oppbevart av Styret og vil kun brukes i nødvendige tilfeller. Alle leietakere blir selvfølgelig varslet før noen går inn i garasjene, og vi ber dere følge med på oppslagstavle i trappeoppganger samt på hjemmesiden.
Undertegnede har forsøkt å samle inn nøkler dør-til-dør, men mangler fortsatt noen nøkler. Ber om at hver enkelt leietaker tar ansvar for å levere inn nøkkel. Ta kontakt med undertegnede for å få levert nøkkel.

Ta kontakt ved spørsmål.

 

For styret

Sara Aasland
Formann
Tlf. 924 91 173
Epost: post@strindbo.no