Protokoll generalforsamling 2022

Konstituering Møteleder: Sara Aasland Oppmøtte: 14 andelseiere Godkjenning av innkalling? Innkomne forslag – frist og informasjon rundt hvordan Både saker til generalforsamling og til styrets løsning Mobilnummer / epost for å ta kontakt og melde Årsplan for møtedatoer Kunne vært hengt opp tidligere (ikke i påsken) Kunne gitt beskjed om

Les mer

Tilgang til nytt ladeanlegg

Endelig er ladeanlegget vårt oppe og går mellom garasjene. Det er kun to ladepunkter og disse to parkeringsplassene er dermed forbeholdt biler som trenger elektrisk lading. Les mer for å lære hvordan du kan få tilgang til laderne.

Les mer

Prøving av forkjøpsrett andel nr. 25

Andel nr. 25 (leilighet H0202 i 15C) i borettslaget er solgt og det bes om at interessenter melder seg til oss på post@strindbo.no. Nåværende andelseiere har ifølge vedtektene §5 rett til å overta leiligheten til den pris som er gitt på det åpne markedet. Fristen for å melde sin interesse er 14/11/2021.

Les mer

Informasjonsskriv Bo Persaunet (Marie Michelets veg 9a og 9b)

Styret har tidligere informert om byggeprosess på nabotomta nærmest 11-blokka. Gjennom dialog med MMV Utvikling AS v/Bjørnstad (eier av prosjektet) tror og håper vi at dette skal være overkommelig. Vi vil forsøke å dele all informasjon vi sitter på. Ikke nøl med å spørre dersom du har spørsmål. Jo mer informasjon og forutsigbarhet desto enklere å akseptere byggestøy.

Les mer

Påminnelse om regler for bruk av vaskekjeller

I hver blokk er det to vaskekjellere hvor beboere kan plassere egne vaskemaskiner og/eller tørketrommel. Det er viktig at maskinen merkes med navn og leilighetsnummer.
Det koster kr 50 per maskin per måned for bruk av strøm. Det er ditt ansvar å melde fra til styret om at du benytter deg av strøm fra felles vaskerom.

Les mer