Internkontroll av parkering i borettslaget

Det har i løpet av de siste årene oppstått noen problemer med manglende parkeringsplasser i borettslaget. Styret har utredet flere årsaker til dette og kommet frem til at en parkeringsløsning med registrerte biler og gjesteoblat er et verktøy vi ønsker å ta i bruk. Som følge av dette har vi laget denne siden hvor beboere selv kan sjekke biler som står parkert i borettslaget for å eventuelt varsle ved avvik.

Styret kommer til å foreta tilfeldige kontroller og i første omgang varsle eiere av uregistrerte biler om at dette er en privat parkering for beboere og gjester i Strindbo Borettslag. Etter en prøveperiode vil styret begynne å taue bort uregistrerte biler for eiers regning og risiko. Dette kommer til å bli varslet internt i forkant slik at vi unngår å taue bort beboeres biler.

Har bilen et gjesteparkeringsoblat? Da vil den ikke være i dette registeret, men den er lovlig parkert. Mener du dette oblatet blir misbrukt ber vi deg varsle i fra om dette (se kontaktinfo. lengere ned).

Her kan du skrive inn registreringsnummeret på en bil som står parkert i borettslaget og få beskjed om denne er registrert eller ikke.

Er ikke din bil registrert? Registrer den her (tar noen virkedager før den er lagt inn i dette registeret)

Har du andre spørsmål rundt parkering i borettslaget? Ta kontakt på parkering@strindbo.no