Generalforsamling 2024

Protokoll

Saksliste

 1. Konstituering
 2. Årsmelding fra styret
 3. Årsregnskap/revisjonsrapport [Vedlegg 1, Vedlegg 2, Vedlegg 3]
 4. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
 5. Spørsmål om ansvarsfrihet
 6. Styrets forslag/innkomne forslag
  • Brannteknisk tilstandsanalyse [Vedlegg 4]
  • Brannsjikt og søknad om bruksendring for loftsleiligheter [Vedlegg 5]
  • Sykkelgarasje [Vedlegg 6]
  • Strindbostua [Vedlegg 7]
  • Avklaring av kommunikasjonskanaler fra styret til beboere
 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 8. Valg av revisor for ett år
 9. Valg av valgkomite, en fra hvert hus, samt et varamedlem. Alle for ett år etter forslag fra styret.