Styret informerer #2

Nå har det snart gått 5 måneder siden det nye styret tok over, og det er på tide med en liten oppdatering. For øvrig vil dere finne et lenge etterlengtet referat fra Generalforsamling 4. mai 2015, samt rask oversikt over styret sine møter. Den definitivt viktigste saken for borettslaget i

Les mer

Vedrørende nytt garasjebygg!

Styret og Din Vaktmester as regner med å starte med rivning og bygging av nye garasjer i løpet av to til fire uker. Styret ber derfor om at andelshavere med garasjeplass allerede nå starter med å rydde ut løsøre fra garasjeanlegg. Beskjed om konkret oppstartdato vil bli gitt så snart

Les mer

Informasjonsskjema Strindbo borettslag

Last ned Informasjonsskjema Strindbo borettslag Skjemaet skal fylles ut av alle ved følgende endringer: Innflytting etter erverv av andel i borettslaget Utflytting etter salg av andel i borettslaget Fremleie (hvert år sammen men kopi av fremleiekontrakt) Endring av beboere i leilighet Andre endringer relevant til skjemaet

Les mer

Nye porttelefoner

I uke 4 (19—21. januar) skal det installeres nye porttelefoner i borettslaget. Installatør trenger adgang til alle leiligheter etter oppsatt plan – enten at noen er hjemme eller at nøkkel utleveres på forhånd til styret/installatør. Styremedlem vil ta kontakt med hver enkelt andelshaver for signering av avtale/fullmakt og evt. utlevering av nøkkel.

Les mer