Canal Digital varsler prisøkning fra 1. juli 2017

Fornebu, 12. desember 2016 Informasjon om prisjustering for 2017 Vi ønsker å informere om at alle borettslag og sameier bør ta høyde for en prisøkning for hver boenhet på inntil 20 kroner per måned. Økningen er inkludert mva. og legges på TV-tjenesten fra 1. juli 2017. Pris økningen fra juli

Les mer

Varsel om planoppstart FNV13-41

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt regulering av Balders Hage borettslag / Fernanda Nissens veg 13-41. Planforslaget skal legge til rette for en ny etasje med boliger på eksisterende blokkbebyggelse, slik at bebyggelsen etter utbygging får 4 etasjer.

Les mer

Vaskelister

Nye vaskelister vil bli hengt opp snart. Styret ser på tilbydere av vasketjenester og kommer tilbake med info. For de som vil printe og henge op  vaskelister selv så ligger de nye listene ute her.  

Les mer