INFOSKRIV TIL ANDELSEIERNE JUNI 2017

Økning i felleskostnader: Det vil bli en økning på 60 kr per andelseier per måned fra 1.juli. Dette er den samme økningen som ble varslet skulle komme 1.januar i år, men som ikke ble registrert på forrige faktureringsperiode.

Les mer

Nytt styre valgt på generalforsamlingen 31.mai

På generalforsamlingen 31. mai ble følgende personer valgt inn til nytt styre: Styreformann: Sara Aasland (2år). Styremedlem: Jan Helge Høyby (1år). Styremedlem: Beate Løkke (1år). Styremedlem: Svein Olav Aarlott (2 år). Varamedlem: Henrik Dolmen. Varamedlem: Mari Solem. Nytt styre og varamedlemmer ble enstemmig godkjent av  generalforsamlingen.

Les mer

Referat fra generalforsamlingen 31. mai

Generalforsamling 2017 i Strindbo Borettslag Sted: Strindbostua Dato: 31. mai 2017 Andeler møtt: 16 av 42. Info om stemming: Blanke stemmer skal ikke medtas i beregning av stemmebrøk. Ordinære saker krever vanlig flertall. Ved stemmelikhet så skal det avgjøres ved loddtrekning. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Les mer