Generalforsamling 2021

29. juni fikk vi omsider gjennomført årsmøtet. 12 andelseiere møtte opp fysisk og 5 hadde levert fullmakt eller forhåndsstemme på forhånd. Generalforsamlingen stemte over om styret skulle kunne bruke de gjenværende midlene fra asfalteringen rundt borettslaget, til å etablere lovpålagt ladeanlegg til EL-bil (estimert til kr 200 000). Avstemningen endte

Les mer

TIL ANDELSEIERNE

ASFALTARBEIDET STARTER: På litt kort varsel fikk vi oppstart på asfaltarbeidet onsdag 6.mai. Arbeidet fortsetter ved blokk 11 og 13 og garasjerekka nærmeste disse blokkene. Deretter starter arbeidet ved blokk 15 og neste garasjerekke. Vi har etter beste evne planlagt at alle skal får parkert på området, selv om noen

Les mer

INVITASJON TIL INFOMØTE VEDRØRENDE NYE VINDUER OG VERANDADØRER

Tid: Onsdag 13.desember 2017 kl.19.00 Sted: Strindbostua (Kjeller 13A) I forbindelse med at det på årets Generalforsamling er vedtatt å bytte vinduer og verandadører, inviterer styret alle andelseiere til et informasjonsmøte. Her vil styret legge fram en foreløpig framdriftsplan, og et kostnadsoverslag. Andelseiere som har spørsmål oppfordres til å komme

Les mer

Info november 2017

TIL ANDELSEIERNE Garasjene: Tiltakene som ble utført i garasjene i høst ble ansett som vellykket, men Din Vaktmester har fortsatt tilgang på alle garasjene for å kunne holde øye med fuktnivået som forårsaker muggdannelse i takene. Dette til orientering for alle som leier garasjer.

Les mer

VIKTIG INFORMASJON TIL ANDELSEIERE MED GARASJEPLASS

I uke 40 starter arbeidet i garasjene. Din Vaktmester vil sammen med Polygon utbedre muggskadene samt montere flere lufteventiler. I den forbindelse plikter alle andelseiere med garasjeplass å fjerne bilene fra garasjene på dagtid fra kl.08.00. Forhåpentligvis bruker mange bilen i dette tidsrommet, og blir dermed lite berørt av dette.

Les mer